เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (เอกสารนำเข้า)

19/05/2022 คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 20 ปี กรุงเทพและปริมณฑล ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สามารถเจรจาต่อรองได้ คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีสาขาที่เก…

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานคลังสินค้า

เมื่อวานนี้ คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 0 - 5 ปี กรุงเทพและปริมณฑล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเจรจาต่อรองได้ หน้าท…

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

เมื่อวานนี้ คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 1 - 10 ปี กรุงเทพและปริมณฑล ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเจรจาต่อรองได้ ค…

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Operation Management Trainee (ผู้จัดการฝ่ายฝึกหัด)

Big C is a true multi-format retailer: Our “Big C Supercenter” (hypermarket) and “Big C Market” (supermarket) stores offer fresh and dry food, clothing and…

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Junior Art Director

The creative team is a young/established/longstanding team responsible for creating communication campaigns and artworks.

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Strategic Driver Marketing - Assistant Manager

This role will work hand-in-hand with drivers benefits, drivers operations and drivers communications teams. Planning and implementation of drivers acquisition,…

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าทั่วไป

Big C is a true multi-format retailer: Our “Big C Supercenter” (hypermarket) and “Big C Market” (supermarket) stores offer fresh and dry food, clothing and…

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Buyer Manager/ Merchandising Manager (Income : 40-100K)

Big C is a true multi-format retailer: Our “Big C Supercenter” (hypermarket) and “Big C Market” (supermarket) stores offer fresh and dry food, clothing and…

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

HR Partnership (Bangkok Area)

Big C is a true multi-format retailer: Our “Big C Supercenter” (hypermarket) and “Big C Market” (supermarket) stores offer fresh and dry food, clothing and…

16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

GrabFood Assistant Marketing Manager

The GrabFood Marketing (Other cities) team is a team responsible for all marketing activities in all cities except Bangkok.

15 ชั่วโมงที่ผ่านมา